Medlemsskab

Odd Fellow

Ordenen

Loge nr. 104 Ethica

Medlemskab i loge nr. 104 Ethica

 

Vi har her samlet en række almindelige spørgsmål og svar omkring medlemskab, kontingenter, møder påklædning osv.

 

 

Hvordan bliver man optaget?

 

Optagelse i Odd Fellow Ordenen kan ske uanset race, religion eller politisk overbevisning. Eneste forudsætning er, at man tror på ”et højeste væsen som Jordens skaber og opretholder”. Du skal altså tro på noget, der er større end dig selv – uanset hvilken religion du har.

 

Optagelse kræver en proponent (forslagsstiller). Yderligere oplysninger kan du få af logens embedsmænd eller logens brødre eller vores primære kontaktperson.

 

 

Hvad forpligter man sig til?

Som medlem af Odd Fellow Ordenen forpligter du dig til at arbejde for at blive et bedre menneske med udgangspunkt i og vejledning fra Ordenens motto, der symboliseres af de tre kædeled: Venskab, kærlighed og sandhed.

 

 

Kan man melde sig ud?

Ja. Det kræver blot at man meddeler sit ønske skriftligt. Hvis man senere fortryder sin udmeldelse kan man blive genoptaget i Ordenen.

 

 

Hvor gammel skal/må man være?

Der stilles ingen krav om alder. Dog skal du være myndig. Vores ældste medlem er over 80 og vores yngste er 25.

 

 

Hvor, hvornår og hvor ofte mødes man?

I Broderloge nr. 104 Ethica mødes vi hver tirsdag aften kl. 19:30 i logebygningen i Glostrup i perioden primo september til medio maj.

 

Du prioriterer selv dit medlemskab og dit ambitionsniveau i Ordenen. Det er således fuldt acceptabelt at du f.eks. skal arbejde eller være sammen med familien på en logeaften.

 

 

Hvad koster det?

Hvert medlem betaler et månedligt kontingent, der fastsættes af den enkelte loge. I Ethica er kontingentet pt. Kr. 330,- pr. måned. Kontingentet dækker de faste og løbende omkostninger for bygningens og logens drift.

 

Udover kontingentet kommer det et beskedent beløb til mad og drikkevarer ved møderne.

 

Vær opmærksom på at vi har en dresscode, se påklædning.

 

Eventuelt overskud fra logens virke doneres til humanitære formål.

 

 

Hvad foretager man sig i logen?

Hvert logemøde består af to dele. Første del i logesalen, hvor information omkring brødrenes arbejde, humanitære formål, logens arbejde og ikke mindst gradearbejde planlægges og gennemføres. Denne del er nøje tilrettelagt og har en fast dagsorden.

 

Anden del, der er mindst lige så vigtig, er den sociale del, hvor alle brødre samles til selskabeligt samvær, hvor man nyder et beskedent måltid, samtale og diskussion. Det er specielt denne del, der skaber langvarige nære venskaber.

 

Derudover er der jævnligt andre arrangementer, eksempelvis julestemning, skovtur, nytårsloge, kulturelle arrangementer og foredrag.

 

Logens arbejde

Odd Fellow Ordenen er en organisation der beskæftiger sig med etisk udvikling af det enkelte logemedlem gennem påvirkning i en vennekreds og ritualer kaldet gradearbejde, der gradvist indvier ordensmedlemmet i en større sammenhæng og de bagvedliggende principper, symboler og leveregler. Dertil kommer en humanitær dimension i Ordenen.

 

I Storlogens Segl finder man følgende påbud: Vi befaler Eder at

Besøge de syge,

Hjælpe de trængende,

Begrave de døde og

Opdrage de forældreløse

 

 

Påklædning?

På ”almindelige” mødeaftener er påklædning mørk habit, hvid skjorte og diskret slips. På møder med rituelt arbejde er påklædningen Kjole og Hvidt samt hvide handsker. Du må påregne at investere i et kjolesæt.

 

 

Er Odd Fellow Ordenen et hemmeligt broderskab?

Nej. Odd Fellow Ordenen er en global sammenslutning. Intet af det vi foretager os er i strid med din overbevisning om ”Et højeste væsen, som jordens skaber og opretholder”, landets love eller dine pligter overfor fædreland og familie.

 

Vi har ritualer, der indgår som en integreret del af Ordenens arbejde og som kun deles med medlemmerne – og som derfor kan fremstå som hemmelige for andre.

 

 

Hvilke fordele opnår jeg?

Ordenens sigte er at fremme din personlige etiske udvikling. Du tilbydes et fællesskab af ligesindede, vedvarende positiv påvirkning, nye venskaber og et nyt og væsentligt holdepunkt i dit liv.

 

Det skal bemærkes at du som Odd Fellow modtages som ven i alle loger i hele verden.

 

Få yderligere informationer i disse pjecer.