Ledelse

Odd Fellow

Ordenen

Loge nr. 104 Ethica

Logens ledelse 2017-2019.

 

Det er logens embedsmænd, der varetager den daglige ledelse af logen. Embedsmænd svarer i en loge til bestyrelsen i en forening. De vælges for 2 år ad gangen (april i ulige år) ved nominering og afstemning i logen, og indsættes af Storlogen ved en højtidelig ceremoni (installation).

 

Valgte Embedsmænd

Derudover udnævnes en række embedsmænd og der nedsættes en række udvalg til varetagelse af forskellige specialopgaver i logen.